Slik bytter man olje på et Rohloff Speedhub 500/14 navgir

Rohloff Speedhub 14 er et girsystem som blir brukt på mange dedikerte tursykler, f.eks. så bruker Thorn Cycles Rohloff på alle de modeller som har «Raven» som en del av navnet. Rohloff er kjent for ekstrem god kvalitetet og slitestyrke. Med et Rohloff Speedhub 14 navgir på sykkelen kan man omtrent sykle til månen og tilbake uten problemer. Alt som kreves er litt enkelt vedlikehold i form av et oljeskift nå og da.

Det har aldri skjedd at et Rohloff Speedhub navgir har feilet på en slik måte at alle girene har sluttet å fungere. Men selv om systemet er ekstremt sterkt og krever lite vedlikehold setter det pris på å få skiftet olje en gang i mellom.
Det har aldri skjedd at et Rohloff Speedhub navgir har feilet på en slik måte at alle girene har sluttet å fungere. Men selv om systemet er ekstremt sterkt og krever lite vedlikehold setter det pris på å få skiftet olje en gang i mellom.

Det anbefales at man foretar oljeskift for hvert 5000 km eller en gang i året (alt etter hva som kommer først). For å skifte olje gjør man følgende:

 • Man kjøper et oljeskift Kit for Rohloff Nav, f.eks. fra Fast-Bikes eller SJS Cycles (det koster ca 150,00 – 160,00 kroner)
Rohloff Full Oil Change Kit
 • Dra 25 milliliter med renseolje (Cleaning Oil) inn i sprøyten
 • Roter hjulet slik at tømmeskruen på navet er øverst og bruk en 3mm umbrakonøkkel for å skru ut skruen
 • Fest sprøyten til navet ved å skru inn sprøytens fylleslange i hullet der tømmeskruen sto.
 • Trykk renseoljen som er i sprøyten inn i navet og løsne deretter spørytens fylleslange fra tømmehullet og skru inn tømmeskruen igjen slik at navet er tett.
 • For å rense navnet roteres pedalene for hånd i tre minutter mens man skifter mellom gir 3 og gir 5 (det gjør at alle tannhjulene i navet vil være i bruk).
 • Roter hjulet slik at tømmeskruen på navet er øverst og skru ut skruen på nytt.
 • Fest sprøyten til navet ved å skru sprøytens slange inn i hullet der tømmeskruen sto.
 • Drei hjulet slik at tømmehullet og sprøyten er nederst.
 • Vent i ca 15 minutter med hjulet i denne stillingen. For å få et optimalt oljeskift bør dette utføres i romtemperatur.
 • Bruk sprøyten til å dra ut den gamle oljen (mens tømmehullet fortsatt er nederst).
 • La deretter sprøyten henge festet til tømmehullet i ytterliggere 5 minutter.
 • Roter hjulet til at tømmehullet er øverst og skru deretter sprøyten ut av tømmehullet.
 • Trykk den brukte oljen ned i den brukte boksen for renseolje og kast denne på en miljøstasjon.
 • Trekk 25 milliliter med olje inn i sprøyten.
 • Fest sprøyten til tømmehullet og trykk oljen inn i navet.
 • Trekk ut 25 milliliter med luft.
 • Fjern sprøyten fra navet ved å løsne den fra tømmehullet.
 • Den gamle tømmeskruen kan brukes hvis den har vært tett. Hvis den gamle tømmeskruen brukes bør man ha på en dråpe med Loctite 511. Hvis den gamle skruen har hatt lekasje må en ny tømmeskrue benyttes.
 • Fest tømmeskruen med en kraft på 0,5 Nm.