GPS-data for Kystriksveien (samleside)

Jeg har syklet Kystriksveien mange ganger både fra nord til syd og fra syd til nord og på de fleste av disse turene har jeg hatt med en Garmin Edge 705 sykkel-GPS for å spore/logge turen. Det betyr at jeg har sporet/logget det meste av Kystriksveien med rutevalg og høydekurver, og alle disse data ligger åpent lagret i nettjenesten Garmin Connect til fritt bruk for alle og en hver som ønsker bruke dette til å planlegge sykkelturen ved å sjekke rutevalg og høydekurver på de forskjellige strekningene langs Kystriksveien før man legger ut på tur. Det er ikke nødvendig å registrere seg hos Garmin Connect for å få tilgang til disse dataene

Denne blogg-siden du nå er inne på er en samleside med GPS-data for alle disse strekningene. Dataene ligger ikke lagret som en sammenhengende tur men følger mine dagsetapper. Mine dagsetapper er mest sannsynlig ikke sammenfallende med de strekningene du har lyst til å sykle pr. dag – du må derfor antakeligvis se på to eller flere påfølgende etapper for å finne data for den strekningen som du er interessert i. Oversikten her på denne siden gjør det forhåpentligvis enkelt å finne det kartutsnittet/dataene som er av interesse for deg.

Klikk på bildene under for å se detaljene for den enkelte ruten i Carmin Connect. I Garmin Connect kan du zoome inn og ut i kartet for å få ruten mer detaljert, klikke på den merkede ruten for å se høydekurven i det aktuelle punktet, eller klikke på høydekurven for å se hvor det er på kartet.

Tidsangivelsene som er registrert på hver av dagsetappene i Garmin Connect er med rolig sykling på tursykler med mye bagasje. Min tommelfingerregel er at jeg på tursykling med mye bagasje på sykkelen beregner ca. 1 time pr mil jeg skal sykle, det vil si at jeg eksempelvis beregner 7 timer hvis jeg skal sykle 70 km (det er inkludert alle matpauser og stopp underveis).

Dataene på denne siden er hentet fra flere forskjellige turer og uavhengig av retningen på den aktuelle turen er dataene denne siden organisert slik at de fra øverst på siden og nedover følger Kystriksveien fra NORD mot SYD med Bodø øverst på siden og Steinkjer nederst. I og med at det er forskjellige turer kan det være litt overlapp her og der. Der det er flere rutevalg eller «hull» i loggingen (f.eks. på grunn av at deler av turen er tatt med båt) blir dette kommentert spesielt.


Bodø – Kjøpstad (65 km)
Klikk på bildet for å se GPS data med høydekurver for strekningen

Kjellingstraumen – Reipå (om Sandhornøy – En ferge)
reipå - kjelligstraumen

Kjøpstad – Furøy (87 km)
Klikk på bildet for å se GPS data med høydekurver for strekningen


MERK! På strekningen mellom Kilboghamn og Sandessjøen til er det flere muligheter til øyhopping ved å ta hurtigbåten ut til Lovund og Træna.


Furøy – Kilboghamn (55 km)
Kilboghamn-Furøy

Lovund – Sandessjøen – Dønna
dønna - sandessjøen - lovund

Sandessjøen – Dønna – Herøy (46 km med litt ekstra sykling på Herøy)
herøy - sandessjøen


Merk! Strekningen fra Stokkvågen til Nesna (ca 65 km) kan man enten ta hurtigbåten til Nesna eller man kan sykle Sjonfjorden. Jeg har syklet denne strekningen (fra sør mot nord fra Nesna forbi Stokkvågen og videre til Aldersund) men hadde da dessverre ikke med GPS så jeg mangler derfor GPS-data for sykkelturen in/ut av Sjonfjorden og over Sjonfjellet. Jeg skrev imidlertid en ganske utfyllende bloggpost om denne strekningen og den kan du lese [ her ].


Dønna – Herøy (60 km)
herøy - dønna

Herøy – Tjøtta (36 km via en tur til foten av De Syv Søstre – En ferge)
tjøtta - herøy

Tjøtta – Vega (41 km – Tre ferger)
vega - tjøtta

Forvik – Vega (To ferger)
vega - forvik

Vega – Brønnøysund (27 km – En ferge)
brønnøysund - vega

Herøy – Forvik (59 km – To ferger)
forvik - herøy

Forvik – Torghatten (En ferge)
torghatten - forvik

Brønnøysund – Holm (inkl. t/r Brønnøysund/Torghatten – En ferge)
holm - brønnøysund

Holm – Leka (inkl. tur fra camping til Solsemhula – En ferge)
Leka - holm

Leka rundt (26 km)
leka rundt

Hurtigbåten mellom Leka og Rørvik

Rørvik – Abelvær – Jøa (Hurtigbåt mellom Abelvær og Jøa) og Landnåmsveien til Rørvik)
jøa - abelvær - rørvik

Jøa (Hurtigbåt mellom Jøa og Namsos)
jøa

Merk! Mellom Namsos og Leka går det hurtigbåt med mange stopp. Fra nord mot sør har Hurtigbåten anløp i Gutvik (Leka), Skei, Fjølvika, Eidshaug, Rørvik, Abelvær, Jøa og Namsos. Hurtigbåten er ideell for øyhopping på denne strekningen. På sommeren går Hurtigbåten også til Nord-Øyan (www.nordoyan.no) og Sør-Gjæslingan (www.sor-gjaeslingan.no). Sjekk rutetabellen for tidspunkt og datoer.

Namsos – Sjøåsensjøåsen - Namsos

Sjøåsen – Steinkjer steinkjer - sjøåsen