GPS-data for Kystriksveien (samleside)

Jeg har syklet Kystriksveien mange ganger både fra nord til syd og fra syd til nord og på de fleste av disse turene har jeg hatt med en Garmin Edge 705 sykkel-GPS for å spore/logge turen. Det betyr at jeg har sporet/logget det meste av Kystriksveien med rutevalg og høydekurver, og alle disse data ligger åpent lagret i nettjenesten Garmin Connect til fritt bruk for alle og en hver som ønsker bruke dette til å planlegge sykkelturen ved å sjekke rutevalg og høydekurver på de forskjellige strekningene langs Kystriksveien før man legger ut på tur. Det er ikke nødvendig å registrere seg hos Garmin Connect for å få tilgang til disse dataene

Denne blogg-siden du nå er inne på er en samleside med GPS-data for alle disse strekningene. Dataene ligger ikke lagret som en sammenhengende tur men følger mine dagsetapper. Mine dagsetapper er mest sannsynlig ikke sammenfallende med de strekningene du har lyst til å sykle pr. dag – du må derfor antakeligvis se på to eller flere påfølgende etapper for å finne data for den strekningen som du er interessert i. Oversikten her på denne siden gjør det forhåpentligvis enkelt å finne det kartutsnittet/dataene som er av interesse for deg.

Klikk på bildene under for å se detaljene for den enkelte ruten i Carmin Connect. I Garmin Connect kan du zoome inn og ut i kartet for å få ruten mer detaljert, klikke på den merkede ruten for å se høydekurven i det aktuelle punktet, eller klikke på høydekurven for å se hvor det er på kartet.

Tidsangivelsene som er registrert på hver av dagsetappene i Garmin Connect er med rolig sykling på tursykler med mye bagasje. Min tommelfingerregel er at jeg på tursykling med mye bagasje på sykkelen beregner ca. 1 time pr mil jeg skal sykle, det vil si at jeg eksempelvis beregner 7 timer hvis jeg skal sykle 70 km (det er inkludert alle matpauser og stopp underveis).

Dataene på denne siden er hentet fra flere forskjellige turer og uavhengig av retningen på den aktuelle turen er dataene denne siden organisert slik at de fra øverst på siden og nedover følger Kystriksveien fra NORD mot SYD med Bodø øverst på siden og Steinkjer nederst. I og med at det er forskjellige turer kan det være litt overlapp her og der. Der det er flere rutevalg eller «hull» i loggingen (f.eks. på grunn av at deler av turen er tatt med båt) blir dette kommentert spesielt.


Bodø – Kjøpstad (65 km)
Klikk på bildet for å se GPS data med høydekurver for strekningen

Kjellingstraumen – Reipå (om Sandhornøy – En ferge)
reipå - kjelligstraumen

Kjøpstad – Furøy (87 km)
Klikk på bildet for å se GPS data med høydekurver for strekningen


MERK! På strekningen mellom Kilboghamn og Sandessjøen til er det flere muligheter til øyhopping ved å ta hurtigbåten ut til Lovund og Træna.


Furøy – Kilboghamn (55 km)
Kilboghamn-Furøy

Lovund – Sandessjøen – Dønna
dønna - sandessjøen - lovund

Sandessjøen – Dønna – Herøy (46 km med litt ekstra sykling på Herøy)
herøy - sandessjøen


Merk! Strekningen fra Stokkvågen til Nesna (ca 65 km) kan man enten ta hurtigbåten til Nesna eller man kan sykle Sjonfjorden. Jeg har syklet denne strekningen (fra sør mot nord fra Nesna forbi Stokkvågen og videre til Aldersund) men hadde da dessverre ikke med GPS så jeg mangler derfor GPS-data for sykkelturen in/ut av Sjonfjorden og over Sjonfjellet. Jeg skrev imidlertid en ganske utfyllende bloggpost om denne strekningen og den kan du lese [ her ].


Dønna – Herøy (60 km)
herøy - dønna

Herøy – Tjøtta (36 km via en tur til foten av De Syv Søstre – En ferge)
tjøtta - herøy

Tjøtta – Vega (41 km – Tre ferger)
vega - tjøtta

Forvik – Vega (To ferger)
vega - forvik

Vega – Brønnøysund (27 km – En ferge)
brønnøysund - vega

Herøy – Forvik (59 km – To ferger)
forvik - herøy

Forvik – Torghatten (En ferge)
torghatten - forvik

Brønnøysund – Holm (inkl. t/r Brønnøysund/Torghatten – En ferge)
holm - brønnøysund

Holm – Leka (inkl. tur fra camping til Solsemhula – En ferge)
Leka - holm

Leka rundt (26 km)
leka rundt

Hurtigbåten mellom Leka og Rørvik

Rørvik – Abelvær – Jøa (Hurtigbåt mellom Abelvær og Jøa) og Landnåmsveien til Rørvik)
jøa - abelvær - rørvik

Jøa (Hurtigbåt mellom Jøa og Namsos)
jøa

Merk! Mellom Namsos og Leka går det hurtigbåt med mange stopp. Fra nord mot sør har Hurtigbåten anløp i Gutvik (Leka), Skei, Fjølvika, Eidshaug, Rørvik, Abelvær, Jøa og Namsos. Hurtigbåten er ideell for øyhopping på denne strekningen. På sommeren går Hurtigbåten også til Nord-Øyan (www.nordoyan.no) og Sør-Gjæslingan (www.sor-gjaeslingan.no). Sjekk rutetabellen for tidspunkt og datoer.

Namsos – Sjøåsensjøåsen - Namsos

Sjøåsen – Steinkjer steinkjer - sjøåsen

Allemannsretten gjelder ikke i Danmark … og hva så?

Allemannsretten er en gammel hevdvunnen rett som gir oss rett til å ferdes fritt i naturen og til å høste av naturens goder. Allemannsretten er regulert i Friluftsloven og gjelder i de områder som blir definert som utmark.

Allemannsretten regulerer flere ting, men det som kanskje har størst betydning for syklister på tur, er retten man har til å sette opp telt og overnatte hvor man vil (så lenge man setter opp teltet mer enn 150 meter fra bebodde hus og hytter).

Allemannsretten, som vi kjenner fra Norge og Sverige, gjelder ikke i Danmark. Hvilke problemer skaper det for syklister på Danmarkstur som primært ønsker å benytte telt for overnatting?

Danskenes manglende Allemannsrett viser seg ved nærmere ettersyn å medføre svært få problemer for den teltende sykkelturist. I Danmark har de nemlig laget et system som, i det minste for sykkelturister, er minst like godt og kanskje bedre enn den Norske Allemannsretten – i hvertfall når det gjelder overnattingsmuligheter.

I Danmark har de opprettet noe de kaller Teltplasser. Det offisielle navnet på Teltplasser er «Primitiv overnatting» (heretter kalt PO).

PO er et system hvor det danske skogs- og naturstyret har opprettet en rekke overnattingsplasser hvor de enten har satt opp et enkelt ly man kan overnatte i, eller lagt til rette for at man kan sette opp sitt eget telt og overnatte i det. Man kan egentlig se på PO som en litt finere/bedre form for villcamping.

Eksempel på PO : Bundsbæk Naturpark - Shelterplads med tre shelters

En fin ting med denne ordningen er at private aktører også kan registrere seg og tilby PO til reisende. Det er det faktisk ganske mange som har gjort, og det betyr at det nå finnes rundt 1000 PO jevnt fordelt over hele Danmark. Siden Danmark er et lite land er det derfor sjeldent det er langt til en PO så og si uansett hvor man er.

En overnatting på en PO skal maksimalt koste 25 danske kroner pr. person pr. natt forutsatt at man har tilgang til vann og toalett. De steder som ikke kan tilby disse fasilitetene skal være gratis. Eieren av PO kan i tillegg kreve ekstra betalt for bruk av dusj, fyringsved og lignende hvis denne typen tjenester er tilgjengelige, men da skal dette i så fall framgå tydelig i beskrivelsen av PO, slik at det ikke oppstår misforståelser.

PO i Danmark er organisert gjennom en ordning som heter «Overnatning i det fri» og for at en PO skal bli inkludert i denne ordningen må blant annet følgende regler gjelde:

  • Det skal kun være adgang for vandrere, syklister, ridende og seilende, dvs ikke-motoriserte.
  • Plassene er ikke beregnet for grupper, men det kan likevel avtales med eieren av plassen.
  • Man skal kontakte eieren av plassen ved ankomst med mindre annet er gjeldende.
  • Man kan maksimalt overnatte to netter i strekk, med mindre annet er avtalt med eieren av plassen.
  • Med mindre annet framgår, skal man selv fjerne eventuelt søppel når man reiser videre.
  • Man trenger ikke noen form for leirpass, campingpass eller lignende for å benytte plassen.

En komplett og alltid oppdatert oversikt over PO i Danmark finner man på nettstedet www.friluftskortet.dk.

På www.friluftskortet.dk finner du alle "primitive overnattinger (PO)" i Danmark
Hvert overnattingssted er detaljforklart med en kort beskrivelse av plassen, GPS-data, veibeskrivelse samt andre særlige forhold.

Oversikten på www.friluftskortet.dk er meget god, men når man er på tur og kanskje har dårlig eller ingen Internett-dekning, er bedre å ha med seg oversikten i bokform. Den samme oversikten man finner på www.friluftskortet.dk finner man også i boken «Overnatning i det fri» som kommer ut hvert år og koster rundt 120-140 kroner. Boken kan bestilles flere steder, blant annet hos Dansk Cyklist forbund.

I tillegg til mulighetene for å overnatte på PO over hele Danmark, er det fra og med sommeren 2011 også tillatt å slå opp telt og overnatte i alle de 145 danske statskogene.

Statsskogene i Danmark er nå såkalte «Frie teltningsområder» og reglene for overnatting der er enkle: Maksimalt en overnatting på samme sted, det må maksimalt være to telt på et sted om gangen og det største telt som kan benyttes er et 3-manns telt.

Oversikten over de «Frie teltningsområder» finner man også på  www.friluftskortet.dk.

Så selv om danskene ikke har Allemannsretten slik vi kjenner den fra Norge, har de et system med «Primitiv overnatting» og «Frie teltningsområder» som gjør at en teltende syklist burde ha alle muligheter for en spennende, innholdsrik og billig sykkelferie i Danmark.