Allemannsretten gjelder ikke i Danmark … og hva så?

Allemannsretten er en gammel hevdvunnen rett som gir oss rett til å ferdes fritt i naturen og til å høste av naturens goder. Allemannsretten er regulert i Friluftsloven og gjelder i de områder som blir definert som utmark.

Allemannsretten regulerer flere ting, men det som kanskje har størst betydning for syklister på tur, er retten man har til å sette opp telt og overnatte hvor man vil (så lenge man setter opp teltet mer enn 150 meter fra bebodde hus og hytter).

Allemannsretten, som vi kjenner fra Norge og Sverige, gjelder ikke i Danmark. Hvilke problemer skaper det for syklister på Danmarkstur som primært ønsker å benytte telt for overnatting?

Danskenes manglende Allemannsrett viser seg ved nærmere ettersyn å medføre svært få problemer for den teltende sykkelturist. I Danmark har de nemlig laget et system som, i det minste for sykkelturister, er minst like godt og kanskje bedre enn den Norske Allemannsretten – i hvertfall når det gjelder overnattingsmuligheter.

I Danmark har de opprettet noe de kaller Teltplasser. Det offisielle navnet på Teltplasser er «Primitiv overnatting» (heretter kalt PO).

PO er et system hvor det danske skogs- og naturstyret har opprettet en rekke overnattingsplasser hvor de enten har satt opp et enkelt ly man kan overnatte i, eller lagt til rette for at man kan sette opp sitt eget telt og overnatte i det. Man kan egentlig se på PO som en litt finere/bedre form for villcamping.

Eksempel på PO : Bundsbæk Naturpark - Shelterplads med tre shelters

En fin ting med denne ordningen er at private aktører også kan registrere seg og tilby PO til reisende. Det er det faktisk ganske mange som har gjort, og det betyr at det nå finnes rundt 1000 PO jevnt fordelt over hele Danmark. Siden Danmark er et lite land er det derfor sjeldent det er langt til en PO så og si uansett hvor man er.

En overnatting på en PO skal maksimalt koste 25 danske kroner pr. person pr. natt forutsatt at man har tilgang til vann og toalett. De steder som ikke kan tilby disse fasilitetene skal være gratis. Eieren av PO kan i tillegg kreve ekstra betalt for bruk av dusj, fyringsved og lignende hvis denne typen tjenester er tilgjengelige, men da skal dette i så fall framgå tydelig i beskrivelsen av PO, slik at det ikke oppstår misforståelser.

PO i Danmark er organisert gjennom en ordning som heter «Overnatning i det fri» og for at en PO skal bli inkludert i denne ordningen må blant annet følgende regler gjelde:

  • Det skal kun være adgang for vandrere, syklister, ridende og seilende, dvs ikke-motoriserte.
  • Plassene er ikke beregnet for grupper, men det kan likevel avtales med eieren av plassen.
  • Man skal kontakte eieren av plassen ved ankomst med mindre annet er gjeldende.
  • Man kan maksimalt overnatte to netter i strekk, med mindre annet er avtalt med eieren av plassen.
  • Med mindre annet framgår, skal man selv fjerne eventuelt søppel når man reiser videre.
  • Man trenger ikke noen form for leirpass, campingpass eller lignende for å benytte plassen.

En komplett og alltid oppdatert oversikt over PO i Danmark finner man på nettstedet www.friluftskortet.dk.

På www.friluftskortet.dk finner du alle "primitive overnattinger (PO)" i Danmark
Hvert overnattingssted er detaljforklart med en kort beskrivelse av plassen, GPS-data, veibeskrivelse samt andre særlige forhold.

Oversikten på www.friluftskortet.dk er meget god, men når man er på tur og kanskje har dårlig eller ingen Internett-dekning, er bedre å ha med seg oversikten i bokform. Den samme oversikten man finner på www.friluftskortet.dk finner man også i boken «Overnatning i det fri» som kommer ut hvert år og koster rundt 120-140 kroner. Boken kan bestilles flere steder, blant annet hos Dansk Cyklist forbund.

I tillegg til mulighetene for å overnatte på PO over hele Danmark, er det fra og med sommeren 2011 også tillatt å slå opp telt og overnatte i alle de 145 danske statskogene.

Statsskogene i Danmark er nå såkalte «Frie teltningsområder» og reglene for overnatting der er enkle: Maksimalt en overnatting på samme sted, det må maksimalt være to telt på et sted om gangen og det største telt som kan benyttes er et 3-manns telt.

Oversikten over de «Frie teltningsområder» finner man også på  www.friluftskortet.dk.

Så selv om danskene ikke har Allemannsretten slik vi kjenner den fra Norge, har de et system med «Primitiv overnatting» og «Frie teltningsområder» som gjør at en teltende syklist burde ha alle muligheter for en spennende, innholdsrik og billig sykkelferie i Danmark.